Masz pytanie?
skontaktuj się z nami
  Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Grupa SKB Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 63a, 02-953 Warszawa. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000642109.

  Informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi korespondencji przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej; Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (jako administratora danych osobowych) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. W tym wypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Ponadto podane przez Panią/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, a podstawą prawną przetwarzania jest, w przypadku jej wyrażenia przez Panią/Pana – zgoda. W tym wypadku Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, którą cofnąć może Pani/Pan w każdym momencie.

  Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie lub przesłanie oferty handlowej. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do przetwarzanie osobom trzecim, w szczególności państwom z wyjątkiem sytuacji gdy jesteśmy zobowiązani do ich przekazania na podstawie przepisów prawa.

  Wszystkie podane przez Panią/Pana dane są poufne i będę przetwarzane wyłącznie w celu podanym powyżej. Gdyby dane miały być przetwarzane w innym celu, powiadomimy o tym Pana/Panią zapewniając tym samym Pani/Panu możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie przez nas tych danych do innych celów niż pierwotny.


  WARSZAWA

  Przyjdź

  ul. Wiertnicza 63A

  Zobacz showroom

  pon-pt 9:00-18:00

  POZNAŃ

  Przyjdź

  Poznań 61-555,
  ul. Droga Dębińska 11

  Zobacz showroom

  pon-pt 9:00-17:00

  GDAŃSK

  Przyjdź do biura

  ul. Wałowa 23

  Zobacz showroom

  pon.-pt. 9:00-17:00

  UMÓW SPOTKANIE W NASZYM SHOWROOM
  ZAPOZNAMY CIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OFERTY​

  Skorzystaj z pomocy naszej wykwalifikowanej kadry, porozmawiaj z architektem,
  odwiedź nasz showroom!

  GRUPA SKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wiertnicza 63A, 02-952 Warszawa, Polska. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. O kapitale zakładowym 5 000,00 zł pokrytym w całości.
   KRS: 0000642109,   NIP: 5272782752,   REGON: 365642690.
  close-link
  close-link